Kogeneracja gazowa i jej opłacalność

Czy i dlaczego warto?

Kogeneracja opłacalność czy aspekty finansowe wytwarzania energii to bardzo często poruszane tematy zarówno przez wspólnoty mieszkaniowe, firmy, przedsiębiorstwa i duże podmioty. Chęć taniego produkowania zarówno energii cieplnej, jak i elektrycznej spotyka się z obawami czy produkcja taka będzie rzeczywiście opłacalna. Poniżej wpadamy na to pytanie oraz prezentujemy przydatne porady jak określić opłacalność takiego rozwiązania.

Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja to wytwarzanie jednocześnie energii elektrycznej oraz cieplnej. W myśl tej zasady do wytwarzania a ich obu jest używany jeden system, co pozwala na efektywniejsze wyprodukowanej takiej energii. Osobne wytwarzanie ciepła i prądu jest droższe i mniej ekologiczne. Istnieje kilka rodzajów kogeneracji, które do wytwarzania energii wykorzystują np. turbiny parowe, turbiny gazowe czy układy parowo — gazowe.

Kogeneracja opłacalność

Kogeneracja z teoretycznego punktu widzenia jest opłacalnym rozwiązaniem. Zużywanie mniejszej ilości paliwa przy produkcji energii pozwala ograniczyć koszty lub zainstalować mniejszej wielkość system produkujący energię. Produkowanie pojedynczej energii np. cieplnej czy elektrycznej powoduje wytwarzanie i marnowanie jako skutek uboczny drugiego typu energii, co nie ma miejsca przy kogeneracji. W takiej opcji “skutek uboczny” jest wykorzystywany.

Z finansowego punktu widzenia taki mechanizm również pozwala zaoszczędzić środki na paliwie i wykorzystywaniu obu rodzajów energii. Z pewnością powinniśmy również w pełni wykorzystywać zarówno energię elektryczną lub cieplna, aby kogeneracja opłacalność i ekonomia szły razem w parze. Jeśli pomimo skuteczniejszego pozyskiwania energii będziemy marnować jej cześć, wybór takiego rozwiązania będziemy mijał się z celem. Kogeneracja może zwiększyć efektywność produkowania energii nawet o 50%, zmniejsza emisją dwutlenku węgla oraz tlenków siarki i azotu.

Analiza

Kogeneracja, aby była opłacalna, powinna być poprzedzona analizami. W tym celu warto skonsultować się ze specjalistami, przeprowadzić audyt oraz określi jakie rozwiązania są dla nas najlepsze. Kogenerację powinniśmy również — a może przede wszystkim przeanalizować pod względem finansowym.

Warto sprawdzić, czy możemy otrzymać dotacje np. państwową na stworzenie takiego projektu oraz przekalkulować ile będzie kosztowało wytworzenia nas energii w porównaniu do jej zakupu.

Kogeneracja opłacalność — czy warto ?

Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie pozytywna z zastrzeżeniem, że należy wykonać rzetelną analizę potrzeb. Jeśli określimy jakiego rodzaju oraz jakiej mocy system potrzebujemy, z pewnością kogeneracja będzie dla nas opłacalna. Pozyskanie energii w ten sposób jest efektywny.

Na wprowadzenie kogeneracji w swojej firmie, wspólnocie mieszkaniowej czy budynku możemy również otrzymać różnego rodzaju dotacje, czy profity. Jest to też ważny czynnik, który ostatecznie zadecyduje czy wprowadzenie takiego systemu wytwarzania energii będzie opłacalne dla nas.