Wysokosprawna kogeneracja

Efektywne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej

Kogeneracja jest bardzo efektywnym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Coraz częściej w tym kontekście pojawia się technologia wysokosprawnej kogeneracji, która ma przynieść zyski i być efektywnym sposobem produkowania ciepła oraz prądu. W dalszej części tekstu prezentujemy — czym jest wysokosprawna kogeneracja, na czym polega, przybliżamy jej sylwetkę oraz ciekawe sposoby pozyskiwania energii poprzez kogenerację.

Wysokosprawna kogeneracja — czym jest?

Wysokosprawna kogeneracja to wytwarzanie równocześnie energii elektrycznej oraz cieplnej przy użyciu jednego paliwa. Takie wytworzenie energii musi być minimum o 10% bardziej efektywne, niż przy wytwarzaniu jej osobno np. produkując osobno prąd i ciepło.

Głównym założeniem kogeneracji wysokosprawnej jest zatem uzyskanie oszczędności przy wytwarzaniu jednocześnie obu rodzajów energii. Jest to możliwe, gdyż przy pojedynczych procesach wytwarzania tych energii drugi typ jest skutkiem ubocznym — niewykorzystywanym a w przypadku kogeneracji każdy rodzaj energii jest użytkowany. Wysokosprawna kogeneracja posiada również ustawę, która ją reguluje i ma na celu jej promowanie. Dzięki niej przedsiębiorstwa są zachęcane do skorzystania z takich opcji i promowane jest jej wykorzystywanie.

Dlaczego warto ?

Wykorzystywanie kogeneracji wysokosprawnej do pozyskiwania energii jest korzystne pod wieloma względami. Oprócz oszczędności paliwa wysokosprawna kogeneracja jest niezwykle wydajna. Może ona wykorzystać nawet do ok 80% potencjału paliwa. Dzięki temu zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych oraz przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Decydując się na to rozwiązania, możemy również uzyskać dotacje na utworzenie takiego systemu. Jego stosowanie dzięki wielu rodzajom agregatów i systemów jest możliwe przez różne podmioty np. małe firmy, duże przedsiębiorstwa, szpitale czy podmioty państwowe. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych stosuje już te rodzaj wytwarzania energii i jest on sprawdzonym rozwiązaniem, o co obawia się wiele osób.