Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej? Czym jest i jak działa?

Promesa koncesji jest często używanym dokumentem, który zabezpiecza interesy przedsiębiorstw czy firm starających się o wydanie koncesji na dany typ działalności np. produkowanie energii. Choć sama nazwa wydaje się być skomplikowana, jej działanie w gruncie rzeczy jest proste i ma zagwarantować bezpieczeństwo przedsiębiorstwu, które rozpoczyna działalność w danym projekcie np. inwestując środki.

Czym zatem jest promesa? Czym jest promesa koncesji? Jak kształtuje się pojęcie promesy w odniesieniu do wytwarzania energii? Wszystkie odpowiedzi prezentujemy poniżej.

Czym jest promesa koncesji?

Promesa koncesji sama w sobie jest używana zarówno w biznesie, bankowości czy w oficjalnych urzędowych kwestiach. Jest to obietnica urzędu, państwa bądź banku na wykonanie danej czynności np. udzielenie koncesji, przyznanie aktu własności czy zgody na daną działalność po spełnieniu konkretnych warunków.

Ma ona zabezpieczać osobę występującą o promesę, aby w razie wypełnienia warunków umowy obietnica nie została zerwana, gdy firma poczyniła i spełniła już — najczęściej kosztowne i trudne do spełnienia wymagania. Promesa koncesji jest zatem obietnicą otrzymania zezwolenia na daną czynność, jeśli dany podmiot spełni wymagania np. danego ministerstwa.

Promesa koncesji na wytwarzanie energii

Wytwarzanie energii elektrycznej jest bardzo popularnym sposobem uniezależnienia się od dostaw prądu z sieci. Wiele firm, przedsiębiorstw i podmiotów wytwarza energię elektryczną np. z odnawialnych źródeł energii lub poprzez kogenerację zmniejszając ilość paliwa potrzebnego do wytworzenia jednocześnie energii cieplnej i elektrycznej. Aby móc produkować energię i sprzedawać ją do sieci, magazynować ją, obracać nią czy dystrybuować, niezbędna jest koncesja dla takiej działalności. Aby ją otrzymać, państwo wydaje najpierw promesę, czyli obietnicę wydania koncesji.

Następnie dany podmiot realizuje inwestycje i wypełnia wymogi. Jeśli zostaną one spełnione — otrzymuje koncesję. Koncesji takiej nie można już nie wydać, jeśli dana firma spełni jej wymagania, gdyż posiadamy właśnie promesę. Promesa koncesji, a następnie koncesja jest również potrzebna, aby uzyskać OZE, czyli świadectwo pochodzenia energii.

Promesa koncesji może zostać niewydana tylko w bardzo rzadkich wypadkach, do których zaliczać się będzie np. istotna zmiana samego przedmiotu promesy (np. techniczna) lub zmiana prawna podmiotu, który występował o promesę (np. zmiana osobowości prawnej).