Białe certyfikaty

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, zwane również „zbywalnymi uprawnieniami do emisji”, to uprawnienia do emisji, które można kupować i sprzedawać na rynku emisji dwutlenku węgla. Celem posiadania systemu białych certyfikatów jest stworzenie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw do inwestowania w środki efektywności energetycznej, które zmniejszą ich emisje.

Biały certyfikat to świadectwo efektywności energetycznej, które potwierdza, że gospodarstwo domowe lub firma wprowadziła ulepszenia, aby stać się bardziej energooszczędne. Certyfikat może być wykorzystany do zrekompensowania przyszłych kosztów energii, a także może kwalifikować się do rabatów rządowych. Aby uzyskać biały certyfikat, firmy i gospodarstwa domowe muszą najpierw przeprowadzić ocenę energetyczną u certyfikowanego specjalisty.

Aby uzyskać białe certyfikaty, przedsiębiorcy muszą najpierw złożyć wniosek do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Jeśli ich wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymają określoną liczbę certyfikatów w zależności od wielkości i rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Certyfikaty te mogą być przedmiotem obrotu na rynku emisji dwutlenku węgla, a przedsiębiorstwa mogą je wykorzystać do zrównoważenia swoich emisji.

Korzystanie z białych certyfikatów jako sposobu na ograniczenie emisji ma wiele zalet. Po pierwsze, zapewnia przedsiębiorstwom zachętę finansową do inwestowania w środki efektywności energetycznej. Po drugie, daje im elastyczność w określaniu, jak najlepiej zredukować swoje emisje. Po trzecie, firmy mogą zarabiać pieniądze, handlując certyfikatami w ramach swoich wysiłków redukcyjnych.

Oprócz białych certyfikatów istnieją również certyfikaty szare i zielone.

Do czego służą białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to dokumenty potwierdzające, że produkt lub usługa pochodzi z energii odnawialnej. Mogą być wykorzystywane do równoważenia emisji dwutlenku węgla i pomagania firmom i osobom fizycznym w osiągnięciu ich celów w zakresie energii odnawialnej. Białe certyfikaty mogą być przedmiotem obrotu na wolnym rynku, a cena każdego certyfikatu zależy od rodzaju energii odnawialnej, jaką reprezentuje.

Jak możemy uzyskać białe certyfikaty w Polsce?

Polska od dawna jest liderem w rozwoju i wdrażaniu odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach kraj podjął kroki w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru, słońca i biomasy. Jednym ze sposobów, w jaki Polska zachęca do korzystania z energii odnawialnej, jest stosowanie białych certyfikatów.

Białe certyfikaty to zbywalne certyfikaty reprezentujące 1 megawatogodzinę (MWh) energii elektrycznej wytworzonej z kwalifikującego się odnawialnego źródła energii. Polski rząd wydaje białe certyfikaty kwalifikującym się producentom energii odnawialnej, którzy mogą je następnie sprzedać przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i innym firmom, które są zobowiązane do spełnienia określonych celów w zakresie energii odnawialnej.

Korzyści z posiadania białych certyfikatów

Korzystanie z białych certyfikatów w celu zachęcenia do korzystania z energii odnawialnej ma kilka zalet. Po pierwsze, stanowi zachętę finansową dla firm do inwestowania w projekty dotyczące energii odnawialnej. Po drugie, zmniejsza zmienność cen energii odnawialnej. Po trzecie, pozwala firmom na zakup określonej ilości energii odnawialnej, zamiast polegać na niepewnej i zmiennej podaży z poszczególnych projektów, które nie mają innych nabywców.

Co daje biały certyfikat?

Biały certyfikat, znany również jako zbywalny certyfikat depozytowy, to dokument potwierdzający, że u odbiorcy osiągnięta zostanie określona redukcja jej zużycia. Certyfikatem można handlować na rynku wtórnym, podobnie jak handel akcjami.

Białe certyfikaty mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów lub innych inwestycji. Można je również sprzedać innym inwestorom, jeśli potrzebujesz gotówki. Cena certyfikatu będzie się zmieniać w zależności od stopy procentowej w momencie zakupu i długości okresu.

Jeśli myślisz o inwestowaniu w białe certyfikaty, ważne jest, aby przeprowadzić badania i zrozumieć wszystkie związane z tym ryzyko. Powinieneś również porozmawiać z doradcą finansowym, aby sprawdzić, czy ten rodzaj inwestycji jest dla Ciebie odpowiedni.

Ile kosztują białe certyfikaty?

Cena Białych Certyfikatów zależy od warunków rynkowych i konkretnych atrybutów certyfikatu, ale zwykle waha się od 5 do 30 USD za MWh. Możesz kupić biały certyfikat za pośrednictwem dostawcy energii elektrycznej lub pośrednika. Wartość Białego Certyfikatu regularnie rośnie zdefiniowaną i wcześniej określoną wartość, co regulowane jest odpowiednią ustawą – 5% wartości poprzedniej w skali roku. Opłata zastępcza za 1 toe w 2022 roku jest równa 1914 zł.

Kupowanie Białych Certyfikatów to sposób na wsparcie energii odnawialnej i zrównoważenie śladu węglowego. Jeśli jesteś zainteresowany zmniejszeniem swojego wpływu na środowisko, zapraszamy do kontaktu!

Kto musi kupować białe certyfikaty?

Białe Certyfikaty Kupują tak zwane podmioty zobowiązane, czyli przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do przedstawiania corocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określonej liczby białych certyfikatów przeznaczonych do umorzenia. Są one przyznawane, jeśli wypełnimy założenia inwestycyjne.

Aby uzyskać białe certyfikat, możemy wykonywać różne rodzaje inwestycje, które posłużą do oszczędzania energii. Będą to np. modernizacja oświetlenia w przedsiębiorstwie, usprawnienie procesu produkcyjnego, odzyskiwanie ciepła ze sprężarek czy skraplaczy, modernizacja rurociągów zapewniających ciepło czy wymiana lub modernizacja całego systemu grzewczego.

Łączna ilość białych certyfikatów uzależniona jest od kwot do zrealizowania przez każdy podmiot zobowiązany. Wyżej wymienione podmioty muszą kupować GBE z rynku w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań, czyli nie mogą same ich tworzyć.

Lista podmiotów zobowiązanych:

Podmiotami zobowiązanymi są wytwórcy, importerzy i dostawcy energii (w szczególności dystrybutorzy energii elektrycznej i gazu ziemnego), dostawcy i wytwórcy ciepła, właściciele lub operatorzy niektórych instalacji cieplnych. Więcej informacji o podmiotach można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Jeśli chcesz zrównoważyć swój ślad węglowy, możesz rozważyć zakup białych certyfikatów. Zapraszamy do kontaktu!

Jak wyliczyć białe certyfikaty?

Aby obliczyć liczbę białych certyfikatów, najpierw określ bazowe zużycie energii, a następnie odejmij bieżące zużycie energii. Różnica polega na ilości zaoszczędzonej energii i odpowiada liczbie zdobytych białych certyfikatów. Zużycie energii mierzone jest w MWh.

Jak sprzedać białe certyfikaty?

Aby dokonać sprzedaży Białych Certyfikatów, niezbędne jest podjęcie współpracy z odpowiednim domem maklerskim i założenie konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii.

Jak kupić białe certyfikaty?

Nabywanie Certyfikatów Białych odbywa się za pośrednictwem Rejestru Świadectw Pochodzenia. Inwestor po prostu rejestruje się na Towarowej Giełdzie Energii, aby rozpocząć obrót.

Jak wystawiane jest świadectwo pochodzenia Białego certyfikatu?

Świadectwo pochodzenia wydawane jest przez Towarową Giełdę Energii SA, która jest członkiem Europejskiej Giełdy Energii (EEX) i opiera się na międzynarodowych standardach.