Premia kogeneracyjna

Czym jest i jak ją uzyskać?

Premia kogeneracyjna to jeden z największych kroków naprzód we wspieraniu produkowania własnej energii. Wprowadzone zmiany będą gwarantowały premie za wykorzystywanie kogeneracji i z pewnością pomogą ograniczyć jeszcze bardziej koszty firm, przedsiębiorstw czy podmiotów, które dbają o środowisko.

Czym zatem jest premia kogeneracyjna? Jak działa jej przyznawanie ? Odpowiedzi prezentujemy w dalszej części.

Premia kogeneracyjna — czym jest?

Premia kogeneracyjna została wprowadzona z początkiem 2019 roku i obecnie funkcjonuje w naszym kraju. Zastąpiła ona wcześniejsze regulacje, a szczegółowo określa ja ustawa o promowaniu kogeneracji. Jest ona zgodna z kierunkiem obranym przez Europę i przepisami unijnymi.

Wsparcie otrzymają różne osoby, podmioty i firmy efektywnie wytwarzające równocześnie prąd elektryczny i energię cieplną. Premia kogeneracyjna będzie przyznawana jedynie tym podmiotom, które generują maksymalnie 450 kg dwutlenku węgla na wyprodukowanie 450 MWh. Środki na premie kogenracyjne będą pozyskiwane m.in. z opłat które będą wyszczególnione na rachunkach za prąd.

Premia kogeneracyjna ma na celu promowanie efektywnego i ekologicznego wytwarzania energii. Ma również przyczynić się do obniżenia emisji szkodliwych gazów w tym dwutlenku węgla, który jest obecnie sporym problemem w naszym kraju.

Jak działa premia kogeneracyjna

Premia kogeneracyjna i jej działanie są bardzo proste i są jasno określone w ustawie. Podmioty posiadające źródła energii poniżej 1 MW będą to otrzymywały premie w ramach taryf gwarantowanych. Przedsiębiorstwa posiadające źródła do 50 MW będą startowały w aukcjach określających cenę premii.

Największe przedsiębiorstwa, które mogą pochwalić się mocą swoich instalacji w zakresie od 50 MW do 300 MW, mogą również uzyskiwać premię kogeneracyjną, jednak ta będzie ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju instalacji i jej parametrów. Premia taka będzie również musiała być każdorazowo zatwierdzana przez Komisje Europejską. Ma to na celu wykluczenie niedozwolonej pomocy publicznej dla strategicznych przedsiębiorstw i utrzymanie uczciwej konkurencji na rynku.