Audyt efektywności energetycznej

czym jest audyt efektywności i do czego jest potrzebny?

Audyt efektywności energetycznej to sprawdzenie przedsiębiorstwa, budynków czy instalacji pod kątem efektywności energetycznej. Jest on wykorzystywany zarówno przy inwestycjach czy jako konieczny element działania przedsiębiorstwa. Poniżej opisujemy go dokładnie, przedstawiamy szczegółowo — w jakim celu jest wykonywany, do czego służy i na jakie pytania odpowiada.

Czym jest Audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to sprawdzenie budynku, przedsiębiorstwa czy instalacji pod względem energetycznym oraz ew. potencjału do modernizacji. Ma on za zadanie określić czy dany system/budynek jest wydajny oraz, czy i w jakim stopniu możemy go zmodernizować.

Audyt zawiera analizę budynku, stan techniczny obiektu, stan techniczny instalacji i elementów wpływających na efektywność energetyczną czy analizę zużycia energii. Audyt taki możemy wykonywać dobrowolnie i według własnej potrzeby.

Duże przedsiębiorstwa, które spełnią konkretne kryteria, posiadają jednak obowiązek okresowego wykonywania takiego audytu. Będą to m.in. przedsiębiorstwa zatrudniające min. 250 osób, generujące obrót finansowy min. 50 mln euro lub dostawcy energii. Audyt taki wykonuje i opracowuje audytor efektywności energetycznej.

Po co wykonuje się audyty efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej wykonuje się w kilku celach. Pierwszym z nich jest samodzielna inicjatywa i planowanie modernizacji, aby uzyskać oszczędności energii. W tej opcji uzyskujemy bardzo przydatne informacje, które mówią nam np. o opłacalności przedsięwzięcia, aktualnym stanie budynku i instalacji czy możliwościach, jakie możemy wykonać, aby zwiększyć efektywność energetyczna.

Kolejnym powodem, dla którego wykonuje się takie audyty, jest uzyskanie refundacji lub dotacji na inwestycje, rozbudowę czy modernizację. Jeśli instytucje udzielające wsparcia lub jednostki samorządowe oferują nam środki na inwestycje, które pomogą zwiększyć nam efektywność energetyczną, w większości przypadku, aby je otrzymać, musimy przeprowadzić taki audyt. Sytuacja ta dotyczyć może też zwykłych osób, a nie tylko dużych firm i przedsiębiorstw.

Ostatnim powodem, dla którego wykonywane są audyty efektywności energetycznej, jest otrzymanie białych certyfikatów. Są to certyfikaty, które otrzymamy wtedy, jeśli jako przedsiębiorstwo przeprowadzimy inwestycję, która pozwoli zaoszczędzić energię. Za jej zaoszczędzenie otrzymujemy białe certyfikaty, które możemy następnie np. sprzedać innym firmom. Audyt w takiej sytuacji jest wymogiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać biały certyfikat.