Szykuje się kolejny nabór wniosków (kwiecień-maj 2019 r.) dla przedsięwzięć z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. V konkurs dla kogeneracji o dofinansowanie planowany jest do ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w działaniu 1.6.1. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom. Pula przewidzianych środków szacowana na rynku wynosi ok. 200 mln zł. W poprzednim, IV konkursie, pula środków była dużo mniejsza i wynosiła 90 mln zł. Po ocenie formalnej liczba pula wnioskowanej łącznej kwoty o dofinansowanie przekroczyła 600 mln zł. Beneficjenci zostaną wyłonieni w oparciu o kryteria punktowe oceny merytorycznej.