Kogeneracja i dotacje na ten rodzaj wytwarzania energii

Kogeneracja dotacje i pozyskiwanie funduszy na projekty związane z wytwarzaniem energii to coraz bardziej popularne tematy. Dzięki nim wiele różnego rodzaju przedsiębiorstw, firm czy jednostek państwowych może uzyskać pomoc finansową w realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Istnieje też wiele różnego rodzaju dotacji dla różnego rodzaju podmiotów. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania — czym jest kogeneracja, czym są dotacje na kogenerację, kto może z nich korzystać i na co mogą być przyznawane takie dotacje.

Kogeneracja — czym jest?

Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie ciepła użytkowego i energii elektrycznej, które powstają w elektrociepłowni. Jednoczesne wytwarzanie oby typów energii jest dużo bardziej ekologiczne ekonomiczne i wydajniejsze. Istnieje wiele typów kogeneracji, które wykorzystują różne paliwa, systemy czy układy wytwarzające energię. Głównym celem jest wydajne wykorzystanie procesu wytwarzania energii i wytworzenie jej taniej, efektywniej i bardziej ekologicznie.

Czym są dotacje na kogenerację?

Jako że kogeneracja jest pozytywnym zjawiskiem wiele różnego rodzaju środowisk np. Unia Europejska, Państwo czy prywatne przedsiębiorstwa oferują różnego rodzaju dotacje na stworzenie takich systemów, czy ich modernizacje. Dotacje takie możemy pozyskiwać przeważnie jako jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe czy zwykłe przedsiębiorstwa.
W zależności od tego, kto jest fundatorem dotacji, różna może być jej wysokość, wymogi, beneficjenci czy forma. Ważnym elementem jest też wysokość dotacji. Te mogą różnić się w zależności od danych projektów.

Kogeneracja dotacje – Gdzie szukać/skąd możemy je otrzymać?

Dotację na kogeneracje możemy pozyskiwać z różnych źródeł. Z ramienia państwa będzie to np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje dotacje w programie operacyjnym Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Środki pochodzące z tego projektu pochodzą również z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Dotacje na kogenerację możemy też otrzymać z ramienia nieco mniejszych programów czy budżetów np. lokalnych lub wojewódzkich, które będą przysługiwały podmiotom z konkretnego terenu. Nieco zaskakującym kierunkiem mogą być również banki, które mają profil biznesowy i udzielaj takiego wsparcia w różnych formach.

Kogeneracja dotacje — na co można je otrzymać?

Dotacje takiego typu możemy otrzymać też na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Choć szczegółowe cele mogą różnic się od danej dotacji, przeważnie przysługują one na budowę systemu kogeneracyjnego, modernizacje systemu, obniżenie zapotrzebowanie na energię, przyłączenie do istniejącej już instalacji czy budowę nowoczesnych instalacji.